การแถลงนโยบายของนายก

|

                 วันที่ 10 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  ได้จัดการประชุมแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลท่าหลวง         นายประกิจ  บุญพรม เพื่อเป็นการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้รับทราบต่อไป