กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหัตถศิลป์บนขวดพลาสติกรีไซเคิ้ล

|

               วันที่ 6 มกราคม 2565 นายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง   ได้มอบเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถศิลป์บนขวดหลาสติกรีไซเคิ้ล  ซึ่งในปัจจุบันเกิดจากการการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ ที่มาในรูปบรรจุภัณฑ์สินค้าโดยเฉพาะพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก สายรัดพลาสติก และขวดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ ย่อยสลายยาก กำจัดยากและ มีผลโดยตรงต่ออากาศโลก เพราะการกำจัดด้วยการเผา จะทำให้เกิดมลพิษ ทำลายชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดเกิดภาวะโลกร้อน การฝังจะเกิดการย่อยสลายยาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถศิลป์บนขวดพลาสติกรีไซเคิ้ล ขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ โดยดำเนินการในรูปกิจกรรม เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ สามารถแปลงขยะให้มีมูลค่า ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ สามารถขายได้ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ซึ่งโครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถศิลป์บนขวดพลาสติกรีไซเคิ้ล เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะ(ขวดพลาสติก) แบบไม่เกิดมลพิษและต้นทุนต่ำ สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้