งานกีฬาตำบลท่าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

|

             วันที่ 10 เมษายน 2566 พิธีเปิดงานกีฬาตำบลท่าหลวง ประจำปี 2566   จัดขึ้นโดยนายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลท่าหลวงในครั้งนี้ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่10 -12 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าหลวง