งานฉลองต้นเทียนอำเภอตระการพืชผล ประจำปี 2565

|

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.นายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงศิลปพื้นบ้าน  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า  และพี่น้องชาวอำเภอตระการพืชผล ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ซึ่งเป็นสืบเนื่องงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำต้นเทียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผล และอำเภอใกล้เคียงได้เดินทางมาท่องเที่ยว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน