จักสาน (สานกระติกข้าว)

|

       ในวันที่ 25 – 27 กรฎาคม 2565 ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร จักสาน (สานกระติ๊บข้าว)