จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

|

                        วันที่ 11 เมษายน 2566  นำโดย นายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และคณะบริหารร่วมเข้าจุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์บริการประชาชนและอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ณ สี่แยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง