จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

|

                 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นำโดย นายประกิจ  บุญพรม     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตั้งจุดตรวจ/  จุดบริการประชาชนและอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  🚧ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน  2565🚧  ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ”