จุดตรวจเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

             องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นำโดย นายประกิจ  บุญพรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตั้งจุดตรวจ/  จุดบริการประชาชนและอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  🚧ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม  2566🚧  ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ”