ถวายพระเพลวัดบ้านร่องข่า

|

            กิจกรรมถวายเพลพระวัดบ้านร่องข่า ชุมชนคนทำเทียน        วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมแกะสลักต้นเทียนพร้อมถวายเพลพระ ณ วัดบ้านร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล เพื่อเตรียมร่วมงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565