นำส่งขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

|

               วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นำส่งขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการกำจัดขยะอันตราย ชุมชนอย่างปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯและรับขยะอันตรายฯ ไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สนามกีฬาทุ่งบูรพา อุบลราชธานี