เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองสะโน-ท่าหลวง และ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเลิงนกทา

อ่านเพิ่มเติม »