ประกาศเจตนารมณ์ “ No Gift Policy ” ประจำปี 2566

|

             นายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  ขอประกาศเจตนารมย์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ