ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว และโครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้ง

|