ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 58 รายการ

|