ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

|

                  วันที่ 12 เมษายน 2566  นายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารและข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมีกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร