ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2565

|

           ในวันที่  27  เดือน กรกฎาคม 2565 นายประกิจ บุญพรม พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างพร้อมทั้ง อถล.ดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ” จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง