ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2565

|

              ในวันที่  2  เดือน มิถุนายน  2565 นายประกิจ บุญพรม พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างพร้อมทั้ง อถล.ดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ” จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565  ณ ป่าช้าวัดป่าหนองสะหนอง บ้านหนองสะโน