พิธีอัญเชิญขบวนเทียนพรรษาอำเภอตระการพืชผล

|

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น.                                        นายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีอัญเชิญขบวนเทียนพรรษาอำเภอตระการพืชผล ประจำปี 2565 โดยมีทั้งหมด 4 จุด ดังนี้

จุดที่1 วัดร่องข่า ตำบลโนนกุง                                                              จุดที่2 ร้านเซียงเสาปูน ตำบลคอนสาย                                                จุดที่3 หน้าขนส่งอำเภอตระการพืชผล                                               จุดดที่4 หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาตระการฯ