มอบถุงยังชีพ

|

                   ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงนำโดย นายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019และกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำบลท่าหลวง โดยการช่วยเหลือเป็นการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ติดเชื้อ/ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป