ร่วมงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2565

|

            วันที่ 14 กรกฎาคม 2565  นายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2565 อำเภอตระการพืชผล อยู่ในขบวนแห่เทียนลำดับที่ 29 โดยจัดขบวนเจ้าเมืองตระการ ณ บริเวณโรงแรมอุบลโฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี