วันธงชาติไทย

|

            ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  28  กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565