วันสงกรานต์ 2565

|

               วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล โดยนายประกิจ  บุญพรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ให้โอวาทพร้อมกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการและพนักงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง