ออกตรวจเยี่ยมติดตามการติดตั้งขยะเปียกรักษ์โลก

|

                 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผลได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการติดตั้งถังขยะเปียก โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นายประกิจ  บุญพรม พร้อมคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการติดตั้งถังขยะเปียกรักษ์โลก ได้ออกพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในพื้นที่ตำบลท่าหลวง ทั้ง 9 หมู่บ้าน