อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

|

                 นายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมอาชีพทำขนมวุ้นกะทิแฟนซี) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง