26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

|

           นายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม 26 มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าหลวง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565