Get Adobe Flash player

Picture1

นายประสงค์  วังคำลุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Picture2

นายรัศมี  ธรรมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สภาพภูมิอากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

005397
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
46
14
106
5160
327
438
5397

Your IP: 54.221.75.115
Server Time: 2018-11-15 16:53:07

ประวัติความเป็นมา


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง


        ปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ รูปแบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในขณะนั้นเป็นสภาตำบลท่าหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง บ้านท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายใจเด็ด ทาคำ กำนันตำบลท่าหลวง เป็นประธานบริหารรุ่นแรก ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านเพียง ๘ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ มีการแยกหมู่บ้านออกมาอีก ๑ หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเป็น ๙ หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการย้ายมาอยู่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลท่าหลวงและได้มีการยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยมีนายสุดที อินสุวรรณ เป็นประธานบริหาร และมีนายทวี จรลี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงคณะแรก

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายใจคม แถมวัน เป็นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายมะลิ สิงห์กล้า เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายเส่ง ก้อนศิลา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายศรีไค อัมภรัตน์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีการประชุมสภาและประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่ในการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบราชธานี

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายประสงค์ วังคำลุน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนางสาวทองใบ โพธิ์ศรี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

รายชื่อประธานกรรมการบริหาร / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน

 

๑. นายใจเด็ด ทาคำ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

๒. นายสุดที อินสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗

๓. นายใจคม แถมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

๔. นายเส่ง ก้อนศิลา พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕

๕. นายประสงค์ วังคำลุน พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน