Kick off ขยะเปียก

|

                 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  โดยนายประกิจ  บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วม kick off การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานี